31 Юли 2014
CHF: 1.60775
GBP: 2.47042
USD: 1.45947
XAU: 1894.08
Архив
byuro_po_truda46
Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/

Обявени свободни работни места в област Русе към 29 април 2013 г.

29 април, 2013   00:00 ч.
Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/

1 сладкар, основно/средно образование, опит

1 работник в производство на тестени изделия, средно професионално образование – обществено хранене/

зърнопреработване, опит, владеенето на румънски език е предимство

3 готвачи, средно професионално образование или завършен курс, опит

1 технически сътрудник, средно/висше образование, владеенето и на английски език е предимство, компютърни умения /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 офис мениджър, средно/висше образование, френски език, владеенето и на английски език е предимство

1 отчетник счетоводител, средно икономическо образование/природоматематически профил /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

2 шивачи на изделия от кожа, срдено/основно образование, опит

6 майстори на козунаци, основно/средно образование, опит /временна заетост/

1 работник в кухня, основно/средно образование, опит

2 продавачи консултанти в магазин за хранителни стоки, средно образование

1 работник – опаковка в шевно производство, основно образование

1 медицинска сестра – частна лекарска практика, висше образование по специалността, компютърни умения

5 шивачи в обувно производство, средно/основно образование, опит

2 технолози конструктори в шевно производство, средно образование

1 сътрудник продажби в шевно производство, средно образование, немски език

1 ръководител на отдел технологичен и техници в шевно производство, средно/висше техническо образование, две години опит

1 оперативен счетоводител в шевно производство, средно/висше икономическо образование, работа със счетоводни програми, опит

2 технолози в шевно производство, средно/висше образование, 3 години стаж

1 продуктов мениджър в шевно производство, висше икономическо образование, немски/английски език, компютърни умения

1 програмист – софтуерни приложения, висше ИТ образование, познания по обектно ориентирано програмиране и база данни, 1 година стаж

10 финансови консултанти, средно образование

2 формовчици в леярна, основно/средно образование, предлага се обучение

3 шмиргелисти в леярна, основно/средно образование, предлага се обучение

1 заварчик в леярна, основно/средно образование, правоспособност, опит

2 продавачи в закусвалня, средно образование, опит

4 сервитьори, средно образование, английски и/или друг език, опит

2 бармани, средно образование, опит

1 главен готвач, 1 помощник готвач, основно/средно образование, опит, сезонна заетост

1 работник в кухня, основно/средно образование, опит

4 продавачи консултанти на промишлени стоки, средно образование, сезонна заетост, работа в с.Кранево

1 автомонтьор в автодиагностичен пункт, основно/средно образование, опит

10 оператори на дървообработващи машини, средно образование, опит

10 помощник-оператори в дървообработване, средно образование

2 оператори на парни и водогрейни съоръжения, основно/средно образование, правоспособност

10 озеленители, основно образование

1 касиер в ресторант, средно образование – икономическото е предимство, опит

2 хигиенисти – производствени помещения, средно образование

35 работници – сглобяване на на дребни и фини детайли в производство на авточасти, средно образование

1 специалист – комбиниране и прогнозна поддръжка, висше техническо образование, компютърни умения, две години опит

1 инженер – производство на авточасти, висше техническо образование, английски език, 3 години опит

15 мехатроници, средно/висше образование – електротехника/автоматика, английски език, 2 години опит

15 машинни оператори – производство на авточасти, средно техническо образование – машиностроене, опит

1 медицинска сестра – частна зъболекарска практика, висше/полувисше образование, компютърни умения

10 работници в мебелно производство, средно образование

1 спомагателен работник – производство на кожени изделия, основно/средно образование, опит

1 монтажник на дограма, средно образование, опит /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 носач товарач на стоки, основно/средно образование /по чл.52 /1/ от ЗНЗ – безработни лица с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди/

1 оперативен счетоводител, висше образование по специалността /по чл.52 /1/ от ЗНЗ – безработни лица с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди/

1 продавач консултант в магазин за мебели, висше образование – промишлен/вътрешен/интериорен дизайн, компютърни умения, работа с AutoCAD/KitchenDraw/3D Max/CorelDraw, опитът като конструктор или програмист е предимство

8 сервитьори, средно/основно образование

4 работници за механична обработка на тръби, средно техническо образование

3 леяри, средно техническо образование

1 автомонтьор, средно образование, опит

2 социални работници, средно/висше образование – социални дейности или психология, компютърни умения, работа в с.Щръклево /по чл.52 /2/ от ЗНЗ – временна, сезонна или почасова работа за безработни с трайни увреждания/

1 монтажник на корпусна мебел, образование, опит

1 фрезист – машиностроене, средно техническо образование, опит

1 кранист на мостови кран, средно образование, правоспособност

2 рецепционисти в хотел, средно образование, английски език, компютърни умения

1 мениджър на екип в направление „Поддръжка”, средно образование, английски и френски език, компютърни умения, квалификация в заваряването, хидравликата и механиката, 10 години опит като механик и заварчик и в поддръжката на машини за изработване на пясъчни сърца

Електронни и софтуерни инженери за работа в градовете София, Пловдив и Варна – с висше образование или студенти в последните два курса на обучение, специалности – електроника, КСТ, информатика, физика, комуникационна техника и технологии, автоматика, информационна и управляваща техника; английски език, опит или познания по обектно ориентирано програмиране

1 бояджия на метални изделия, средно образование, 2 години опит

1 електромонтьор, средно техническо образование, опит

3 хигиенисти в търговски обект, средно/основно образование, опитът е предимство

1 конструктор, висше образование – машиностроене, немски език, компютърни умения, работа с AutoCAD и SolidWorks

10 работници – производство на филтри, средно образование

1 майстор на закуски, средно образование, опит

2 опаковачи в шевно производство, средно/основно образование, опит

1 машинен оператор – автомат за илици и копчета, средно образование, компютърни умения

2 работници в производство на мека мебел, средно образование, опит

1 работник в сладкарски цех, средно професионално образование/опит

1 технически секретар, средно образование, немски и турски език, компютърни умения

1 помощник-готвач, средно професионално образование/завършен квалификационен курс

1 координатор на проекти, висше образование – английска филология, владеенето на испански език е предимство, компютърни умения

3 медицински сестри в дом за възрастни хора с увреждания, висше/полувисше образование по специалността

1 медицинска сестра – детски кабинет, висше медицинско образование по специалността

1 медицинска сестра, висше медицинско образование по специалността (за гр. Ветово)

2 санитари, средно/основно образование, трисменен режим на работа

1 лекар очни болести, висше медицинско образование по специалността

2 лекари невролози, висше медицинско образование по специалността

10 лекари анестезиолози, висше медицинско образование по специалността

1 лекар – клинична лаборатория, висше медицинско образование по специалността

3 лекари кардиолози, висше медицинско образование по специалността

1 лекар гинеколог, висше медицинско образование по специалността

1 лекар обща медицина – за спешно отделение, висше медицинско образование

1 лекар – образна диагностика, висше медицинско образование – рентгенология

2 лекари обща медицина, висше медицинско образование

1 лекар детска хирургия, висше медицинско образование по специалността

1 консултант продавач – медицинско оборудване за домашни условия, средно образование, компютърни умения

3 шофьори – международни превози, кат.Д+Е, средно образование, английски/немски език, опит

9 шофьори – международни превози, средно/основно образование, актуални документи, 3 години опит

11 шофьори – международни превози, кат.С+Е+АДР, основно/средно образование, опит в управлението на прицеп, стаж в страните от ЕС

1 инженер по индустриални машини, системи, селскостопански машини и кари, висше техническо образование, работа с AutoCAD и Solid Works

1 техник по поддръжка на машини, средно техническо образование, владеенето на английски език е предимство, опит

2 оператори на машина с ЦПУ, средно специално образование, опит

2 работници – производство на изделия от стъклопласт, основно образование

1 шлосер заварчик, средно специално образование, правоспособност за огняр ІІ степен, стаж от 2 до 5 години

1 настройчик на ексцентър преса, средно техническо образование, опит

1 оператор на металорежещи машини, средно специално образование, опитът е предимство

1 технолог, висше образование – технология на машиностроенето/химия, компютърни умения, 2 години стаж

2 технолози в шевно производство, средно специално образование

1 моделиер конструктор в шевно производство, средно специално образование, компютърни умения

1 крояч – на банциг, в шевно производство, средно специално образование

1 организатор на шевно производство, висше образование, английски/немски/френски език, 3 години опит

8 шивачки, основно образование (за гр.Ветово)

1 сортировач в шевно производство, средно образование, опит

2 секционни майстори в чорапно производство, средно техническо образование, предлага се обучение

2 оператори на права машина – шевно производство, основно/средно образование, опит

7 ръчници в шевно производство, основно/средно образование, опит

6 шивачи в производство на трикотаж, осн./средно образование, опит

4 работници на плетачна машина, средно/основно образование, може и за обучение

6 бригадири в шевно производство, средно образование, опит

8 ОТКК в шевно производство, средно образование, може и за обучение

3 кроячи, средно образование, опит

24 гладачи в шевно производство, средно/основно образование, опит, за някои от местата се предлага обучение

156 шивачи на облекла, основно/средно образование, за някои от местата се предлага и обучение

 

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

1 счетоводител, висше икономическо образование – счетоводство и контрол, на 4 часа (за с. Новград)

1 пазач – невъоръжена охрана, средно образование (за с.Полско Косово)

1 горски стражар, средно професионално образование – помощник-лесовъд (за гр.Две могили)

2 учители в детска градина, висше образование по специалността (за с.Ценово)

1 психолог – център за настаняване от семеен тип, на 4 часа, висше образование по специалността (за гр.Две могили)

1 психиатър – център за настаняване от семеен тип, висше образование по специалността (за гр.Две могили)

 

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

Новината е видяна 2394 пъти

Трябва да сте за да коментирате