Махнаха шефа на НЕК

0
1018

Мотиви за освобождаването му от поста не се съобщават, уточнява се само, че прекратяването на взаимоотношенията с членове на управителните органи на дружествата е съгласно клаузи от договорите за управление. Мястото на Инков се очаква да се заеме от Йордан Желев, който бе председател на Съвета на директорите на НЕК.

Съгласно законоустановения срок, Инков ще продължи да изпълнява длъжността до излизане на решение за вписване на промени от Търговски регистър.